Projektový manažment


Rozhodli ste sa rozbehnúť novýbiznis projekt a optimálne míňanie zdrojov (času, peňazí, ľudí) je pre vás dôležité.
Naši skúsení a certifikovaní projektoví manažéri vám pomôžu s riešením vašich problémov.
Poradiavám, ako efektívne realizovať projekt, čije to strategický biznis plán, zmena dodávateľského reťazca, či IT projekt.

BIZ prístup k projektovému manažmentu

  • Úspešné ukončenie vášho projektu vyžaduje agilný prístup a dodávku procesov integrovaných s vašou biznis stratégiou.
  • Náš prístup spĺňanie len potreby projektu a projektového manažmentu, ale myslí aj na potreby vašej firmy.
  • Po našom odchode budú vaše procesy a nástroje podporovať bezstarostnú prevádzku vašich systémov.

BIZ proces projektového manažmentu

Vytvoríme všeobecnú stratégiu

V prvom rade identifikujeme všetky problémy a výzvy, ktorým čelíte a zadefinujeme očakávania a riešenia vašej vízie. Doležité je, aby všetci členovia projektového tímu získali základné a všeobecné povedomie o projekte a zasúladili si konkrétne ciele.

Zadefinujeme "scope" projektu

Spoločne zadefinujeme začiatok a koniec projektu. Zanalyzujeme možnosti: časovú a nákladovú náročnosť, dohodneme sa na dodaných produktoch projektu a na zdrojoch, ktoré je potrebné alokovať. Toto všetko pomáha zúžiť rozptyľ “scopu” vášho projektu.

Pripravíme zdôvodnenie projektu

Málo firiem investuje bez toho, aby zhodnotilo návratnosť investícií. BIZ proaktívne pracuje spoločne s vami na zdokumentovaní hodnoty projektu, na vašich úsporách, zvýšení predaja, prípadne zvýšení obratu. Výsledkom je vytvorenie “Business case”.

Vytvoríme účinné plány a rozvrhy

BIZ vytvorí plány, ktoré slúžia ako súhrn progresu celého projektu. Tieto plány pospájajú nezávislé aktivity a ľudské zdroje, interné aj externé. Tieto presné vstupy nám umožnia skoordinovať súvislosti a identifikovať najslabšie články a prekážky, ktoré bude nutné vyriešiť.

Znížime riziká

Aby sme zabránili “haseniu požiarov”, je nutné identifikovať všetky riziká čo najskôr. Následne posúdime pravdepodobnosti a dopady rizík a naplánujeme cesty ich riadenia.

Realizujeme plán

Aj najlepšie plány zlyhajú, ak nie sú realizované správne. Ešte o to viac to platí pri komplexných projektoch a rozmanitých akcionároch. Naši projektový lídri prijímajú priamu zodpovednosť za riadenie rozvrhov a rozpočtov, proaktívne hľadajú a riešia problémy a dodržujú metriky projektu.

Riadime komunikáciu

Nedovolíme funkčným celkom alebo časovým rozdielom, aby bránili komunikácii. BIZ vytvorí a formalizuje komunikačné štruktúry, ktoré definujú, kto potrebuje koho, čo a kedy a konkrétne komunikačné kanály pre zdieľanie informácií. Kľúčom je transparentnosť. Tím, ktorý sa zhodne na cieľoch, vznikajúcich a vyriešených problémoch sa stáva jednoliatym celkom bez bariér funkcií a vzdialeností.

Vybudujeme jednotný tím

BIZ profesionáli používajú svoje vyjednávacie schopnosti na prekonávanie konfliktov a politických tlakov so zreteľom na dosahovanie spoločných cieľov projektu. Naši nezávislí konzultanti prispievajú k dosahovaniu konsenzov medzi osobnosťami a tímami.