Manažérske poradenstvo a procesné riadenie


Potrebujete schopnosť riadiť rozsiahly tím, rýchlo reagovať, motivovať osobnosti?

BIZ konzultanti vám pomôžu zrýchliť a zjednodušiť zmenu stratégie, implementovať organizačné zmeny a zmeny procesov.
Optimalizované a zjednodušené procesy, kvalita a rýchlosť zavedenia sú základné predpoklady BIZ dodávaného riešenia.
  • Optimalizácia a automatizácia procesovs väzbou na vašu business stratégiu.
  • Dizajn/redizajn procesov a stabilizácia výkonu procesov.
  • Eliminácia duplicitných činností.
  • Optimalizácia organizačnej štruktúry
  • Procesný a organizačný audit
  • Optimalizácia nákladov
  • Zavedenie projektového riadenia
  • Meranie a riadenie výkonnosti
  • Nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPIs).