ECM & BPM

Enterprise Content Management (ECM)

BIZ ponúka komplexné služby v oblasti nasadzovania riešení umožňujúcich efektívne a prehľadné spravovanie a zdieľanie firemnej dokumentácie alebo informácií v akomkoľvek formáte.
Môžete si vybrať z nasledovných služieb:
 • Nasadenie ECM riešenia priplnom využití už nasadených systémov, t.j. minimálne zmeny už nasadených častí systémov.
 • Realizácia centrálnych úložísk elektronických dokumentov.
 • Hromadné spracovanie elektronických dokumentov – dávkový import a export dokumentov.
 • Tvorba a pripomienkovanie (verzionovanie) dokumentov.
 • Integrácia ECM riešenia s inými, už existujúcimi systémami.
 • Digitalizácia dokumentov.
 • Podpora dodržiavania legislatívnych požiadaviek – registratúra dokumentov, BASELII, a pod.
 • Nezmenené logistické procesy pripravené na zmenu.

Business Process Management (BPM)

BIZ ponúka optimalizáciu a zjednoteniepodnikových služieb a procesov naprieč celou firmou. Výsledkom je kvalitnejšia a rýchlejšiaobsluha zákazníkov, úspora nákladov a zvýšenie spokojnosti zákazníkov.Takisto získate prehľad o stave vybavenia služby a aj vyhodnotenie slabých miest v poskytovaní zákazníckych služieb. Zmeny procesov sú následne jednoduchšie a rýchlejšie.
Môžete si vybrať z nasledovných služieb:
 • Nasadenie BPM riešenia pri plnom využití už nasadených systémov, t.j. minimálne zmeny už nasadených častí systémov.
 • Implementácia optimálnych automatizovaných procesov.
 • Integrácia BPM riešenia s inými, už existujúcimi systémami.

Enterprise Mobile Solutions – podnikové riešenia s využitím mobilných zariadení

BIZ poskytuje služby návrhu stratégie využitia mobilných aplikácií pre interné aj externé využitie pri využití optimálnych procesov.
Príklady využitia v internom prostredí firmy:
 • Interné mobilné aplikácie ovplyvňujú výšku tržieb na jedného obchodného zástupcu, umožňuje optimalizáciu prezentácie produktov,umožňuje okamžitú reakciu pri objednávaní skladových zásob v momente predaja.
 • Zníženie nákladov je možné dosiahnuť v cestovných nákladoch na obchodného zástupcu, technika, agenta, dosiahnete nižšie náklady na obchodný proces a marketing,nižšie náklady na administratívu procesu. Zrýchlite transakciepri každodennej práci.
 • Externé mobilné aplikácie slúžia na obojsmernú komunikáciu s obchodnými partnermi alebo zákazníkmi. Vytvárajú nový kanál komunikácie a takisto marketingu a predaja.
Prečo firmy zavádzajú tieto riešenia?
 • Zvyšuje sa počet zamestnancov, ktorí pracujú v teréne.
 • Potreba komunikovať a byť informovaný v teréne.
 • Je potrebné znižovať náklady a chybovosť pri ručnom prepise údajov.
 • Je potrebné reagovať na požiadavky partnerov alebo zákazníkov priamo na mieste.
 • Vytvorenie nového kanála predaja.
 • Potreba zvýšiť produktivity zamestnancov.